Skip to main content

Základní pedagogický výzkum: projekty GAČR a TAČR

Výzkum je naší vášní, jelikož nás baví a otevírá stále nová témata a otázky. Naše projekty základního a aplikovaného výzkumu se zaměřují na témata obecně pedagogických souvislostí, historicko-pedagogické komparace a otázek transferu základních pedagogických konceptů v „čase“. V rámci základního výzkumu jsme řešili otázky nacionalizace a výchovy, totalitarismu a výchovy, ideologizace výchovy. Rovněž jsme analyzovali a rekonstruovali napínavé soukolí školské reformy, úsilí reformních aktérů a roli širší společenské diskuse. Výzkumné výsledky publikujeme v domácích a mezinárodních časopisech a diskutujeme o nich v interdisciplinárním mezinárodním dialogu na konferencích, které pořádáme většinou v dvouletých odstupech.

Rovněž se intenzivně zabýváme problematikou profese učitele, problematikou rozvoje osobnosti učitele a profesními a etickými souvislostmi činnosti pedagoga. Zajímá nás klima učitelských sborů – jeho měření a analýza.

Náš výzkum je ale bohatší. Důležitým tématem je pedagogicko-psychologická a sociálně psychologická problematika procesů socializace, výchovy. Naše pozornost se zaměřuje rovněž na otázky osobnostního růstu pedagoga. Zabýváme se problematikou vzdělávacích a výchovných procesů s ohledem na činnost inovativně či alternativně zaměřených vzdělávacích institucí. 

Chcete se o výstupech našich výzkumů dozvědět více? Zde si určitě vyberete.

Naše projekty základního a aplikovaného výzkumu:

TAČR č. TL03000035: Kvalita sociálního klimatu učitelských sborů základních a středních škol a možné intervence, řešitelka Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D. (doba řešení 2020-2023)

GAČR č. 16-13933S: Analýza pedagogického meziválečného konceptu školské reformy ve Zlíně v kontextu vzorového průmyslového města, řešitelka doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. (doba řešení 2016-2018)

GAČR č. 16-10057S: Stabilita a proměny učitelských sborů základních škol, řešitel doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek (doba řešení 2016-19)

GAČR č. 13-8825S: Výchovné programy a koncepce v německých pedagogických organizacích v meziválečném Československu, řešitel doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (doba řešení 2013-2016)