Workshopy

PEDAGOGICKÉ HORIZONTY 2021 – studentská konference 

Na katedře pedagogiky a psychologie FP TUL proběhla ve středu 15. 12. 2021 Studentská konference – Pedagogické horizonty 2021 na téma Inovativní a alternativní pedagogické koncepce v současné společnosti. Cílem této studentské konference bylo představit z různých úhlů pohledu inovativní a alternativní koncepce, které poukazují na současné trendy ve vzdělávání – otevřený a partnerský přístup, konstruktivistické učení, diverzitu, zásady inkluzivní pedagogiky či zdravého učení. Na konferenci se sešli studenti napříč studijními programy i ročníky, nejpočetněji byli zastoupeni studenti NMgr. Vychovatelství z 1. a 2. ročníku a studenti Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. ze 2. a 3. ročníků.

1

2

3

4

5

WORKSHOP MONTESSORI PEDAGOGIKY

Dne 24. 11. 2021 proběhl workshop k problematice principů a koncepce Montessori pedagogiky. Workshop vedla lektorka a ředitelka MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou Vlasta Hillebrandová. Workshop byl součástí semináře zaměřeného na význam alternativních vzdělávacích koncepcí v současné proměně českého vzdělávání. Workshop poukázal prakticky a konkrétně na vybrané principy Montessori a podpořil diskusi studentek k využití těchto principů v současném vzdělávacím prostředí.

Kulatý stůl k pedagogickým praxím v neformálním vzdělávání

Dne 5.10.2021 se konal na katedře pedagogiky a psychologie FP TUL kulatý stůl k pedagogickým praxím v neformálním vzdělávání. Diskuse se věnovala jak spektru pedagogických cílů a různorodému zaměření pedagogických institucí působících v neformálním vzdělávání, tak i možnostem realizace reflektované praxe studentů pedagogických neučitelských oborů v těchto institucích.

TANDEMOVÁ VÝUKA

Tandemová výuka v seminářích psychologie na KPP: Do výuky psychologických předmětů na KPP se často zapojují pozvaní odborníci z praxe. Setkávání s experty jsou pro studenty vždy zajímavá, motivující a inspirující. Diskuse s odborníky studentům umožňují vytvořit si jasnější
představu o výkonu edukační praxe v reálném životě. Zde více ..

DIALOG S ALTERNATIVAMI v neformálním vzdělávání

Dne 1. 3. 2021 proběhlo na Katedře pedagogiky a psychologie FP TUL diskusní fórum Dialog s alternativami v neformálním vzdělávání, v jehož rámci zástupci odborné veřejnosti, akademické obce i studenti FP TUL diskutovali o možnostech alternativního vzdělávání v libereckém regionu i o otázkách neformálního vzdělávání v těchto institucích. Hlavním tématem se stalo využití waldorfské, Montessori či lesní pedagogiky v neformálním vzdělávání dětí i mládeže. Dále se učitelé a ředitelé inovativních škol společně s akademiky a studenty zamýšleli nad možnostmi využití prvků alternativních pedagogických koncepcí v běžné škole či v praxi školních družin a klubů.