Workshopy

TANDEMOVÁ VÝUKA

Tandemová výuka v seminářích psychologie na KPP: Do výuky psychologických předmětů na KPP se často zapojují pozvaní odborníci z praxe. Setkávání s experty jsou pro studenty vždy zajímavá, motivující a inspirující. Diskuse s odborníky studentům umožňují vytvořit si jasnější
představu o výkonu edukační praxe v reálném životě. Zde více ..

DIALOG S ALTERNATIVAMI v neformálním vzdělávání

Dne 1. 3. 2021 proběhlo na Katedře pedagogiky a psychologie FP TUL diskusní fórum Dialog s alternativami v neformálním vzdělávání, v jehož rámci zástupci odborné veřejnosti, akademické obce i studenti FP TUL diskutovali o možnostech alternativního vzdělávání v libereckém regionu i o otázkách neformálního vzdělávání v těchto institucích. Hlavním tématem se stalo využití waldorfské, Montessori či lesní pedagogiky v neformálním vzdělávání dětí i mládeže. Dále se učitelé a ředitelé inovativních škol společně s akademiky a studenty zamýšleli nad možnostmi využití prvků alternativních pedagogických koncepcí v běžné škole či v praxi školních družin a klubů.