Učitelství: pedagogicko-psychologický modul

Příprava na učitelskou profesi je naším velkým úkolem a závazkem. Proto usilujeme o akademickou přípravu, která poskytne budoucím učitelům vhled do pedagogicko-psychologických souvislostí a zároveň je připraví na  učitelské „řemeslo“. Záleží nám na přípravě, která studenty vede k rozvoji pedagogických dovedností, k nácviku vyučovacích strategií, ke koncipování pedagogických situací zohledňujícímu osobnostní specifika a sociálně kulturní různorodost žáka. Důraz klademe na rozvoj osobnostně sociálních kompetencí budoucích učitelů, na aktivní využívání takových metod výuky a výchovných postupů, které respektují individuální specifika a vzdělávací potřeby žáků a studentů a posilují  kohezi skupiny. Systém pedagogicko-psychologické přípravy, oborově didaktické přípravy a praktické přípravy vede k možnosti utváření vlastního vyučovacího stylu studentů, v jehož rámci student dokáže úspěšně diferencovat a individualizovat procesy učení.

Pedagogicko-psychologická příprava budoucích učitelů poskytuje základní rámec v bakalářském studiu a graduje v navazujícím magisterském studiu učitelství, v jehož rámci je integrálně propojena s praktickou pedagogickou přípravou založenou zejména na reflektované pedagogické praxi. Studenti učitelství tak mohou vhlédnout, jak jim vývojová, pedagogická či sociální psychologie umožňují lépe porozumět chování a jednání žáků a pomáhají jim koncipovat vyučovací situace s ohledem na kurikulum i žáka. Rovněž předměty didaktické přípravy a pedagogických disciplín vedou budoucí učitele k utváření diverzifikovaného vlastního vyučovacího stylu, který jim pomáhá zvládat různorodé pedagogické situace dané heterogenitou žáků, dynamikou sociální skupiny i vztahy s rodiči žáků a širší veřejností. Pedagogicko-psychologická příprava budoucích učitelů tak integruje psychologický vhled do procesů vývoje, zrání, učení žáka, do problematiky koncipování výuky s využitím inovativních a alternativních vzdělávacích přístupů a s ohledem na širší kulturně společenské souvislosti výchovy a vzdělávání.

Pedagogicko-psychologickou přípravu zajišťujeme v:

  • učitelství pro mateřské školy
  • učitelství pro 1. stupeň základní školy
  • učitelství pro 2. stupeň základní školy
  • učitelství pro střední školy

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Katedra pedagogiky a psychologie,
Univerzitní náměstí 1402/2, 461 17, Liberec 1

Sídlo:
Budova G, 4. patro,
Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17, Liberec 1

Sekretariát katedry:
Adriana Konečná, 485 352 831, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pondělí: 8,00 - 12,00
úterý a čtvrtek: 9,00 - 10,30 a 12,30 - 14,00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.