Informace pro
uchazeče o studium

Aktuálně se katedra pedagogiky a psychologie podílí na přijímání uchazečů do studijních oborů Pedagogická studia, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Vychovatelství

Nutné podmínky pro přijetí

  • podání elektronické přihlášky a doručení vytištěné verze na studijní oddělení
  • včasné zaplacení poplatku
  • řádné doložení požadovaného úspěšně ukončeného vzdělání
  • umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru - celkové max. hodnocení 100 bodů
  • Pořadí uchazečů pro přijetí se sestavuje podle počtu dosažených bodů

Podmínky přijacího řízení 2021/2022 na katedře pedagogiky a psychologie

Studijní programy

Pedagogická studia

Obsahová náplň přijímacího řízení v roce 2022:

Písemný test

Uchazeči konají písemný test obecných studijních předpokladů.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky

Bez přijímací zkoušky budou automaticky přijati uchazeči, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,25 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

Podmínky pro přijetí

Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě programu

 

Způsob sestavení pořadí uchazečů pro přijetí

Podle dosažených bodů.

Učitelství pro mateřské školy (Bc.)

Obsahová náplň přijímacího řízení:

Přijímací řízení je dvoukolové. V prvním kole test ověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie a dalších oblastí budoucího studia. Druhé kolo –ústní pohovor nad portfoliem uchazeče. Více informací o studiu na katedře primárního vzdělávání garantující studijní program.

Vychovatelství (Mgr. navazující)

Obsahová náplň přijímacího řízení v roce 2022:

Ústní pohovor

Pohovor nad portfoliem uchazeče, projektem odborné práce a seznamem odborné literatury včetně ověření znalostí z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského stupně studia pedagogicky zaměřených oborů.

Podmínky pro přijetí

Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě programu.

Maximální bodové hodnocení 100 b.

Způsob sestavení pořadí uchazečů pro přijetí

Podle dosažených bodů.