Skip to main content

Informace pro
uchazeče o studium

Aktuálně se katedra pedagogiky a psychologie podílí na přijímání uchazečů do studijních oborů Pedagogická studia, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Vychovatelství

Nutné podmínky pro přijetí

  • Podání elektronické přihlášky do 30.4.2024
  • Včasné zaplacení poplatku, nejpozději do 30.4.2024
  • Řádné doložení požadovaného vzdělání
  • Lékařské a logopedické potvrzení 
  • Pořadí uchazečů pro přijetí se sestavuje podle počtu dosažených bodů

 

Studijní programy

Pedagogická studia

Obsahová náplň přijímacího řízení v roce 2024:

Písemný test:
Uchazeči konají písemný test obecných studijních předpokladů.

Podmínky pro přijetí:
Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě programu

Způsob sestavení pořadí uchazečů pro přijetí:
Podle dosažených bodů.

Učitelství pro mateřské školy (Bc.)

Obsahová náplň přijímacího řízení v roce 2024:

Písemný test:
Uchazeči konají písemný test obecných studijních předpokladů.

Podmínky pro přijetí:
Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě programu

Způsob sestavení pořadí uchazečů pro přijetí:
Podle dosažených bodů.

Vychovatelství (Mgr. navazující)

V roce 2024 se obor neotevírá.