Informace pro
uchazeče o studium

Aktuálně se katedra pedagogiky a psychologie podílí na přijímání uchazečů do studijních oborů Pedagogická studia, Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Vychovatelství

Nutné podmínky pro přijetí

  • podání elektronické přihlášky a doručení vytištěné verze na studijní oddělení
  • včasné zaplacení poplatku
  • řádné doložení požadovaného úspěšně ukončeného vzdělání
  • umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru - celkové max. hodnocení 100 bodů
  • Pořadí uchazečů pro přijetí se sestavuje podle počtu dosažených bodů

Studijní programy

Pedagogická studia

Obsahová náplň přijímacího řízení:

Ke studiu jsou v roce 2021 přijímáni studenti na základě průměru ze střední školy

Učitelství pro mateřské školy (Bc.)

Obsahová náplň přijímacího řízení:

Přijímací řízení je dvoukolové. V prvním kole test ověřuje znalosti z pedagogiky a psychologie a dalších oblastí budoucího studia. Druhé kolo –ústní pohovor nad portfoliem uchazeče. Více informací o studiu na katedře primárního vzdělávání garantující studijní program.

Vychovatelství (Mgr. navazující)

Obsahová náplň přijímacího řízení:

Ke studiu jsou v roce 2021 studenti přijímáni na základě úspěšného složení ústní přijímací zkoušky, která klade důraz na předložený odborný projekt tematicky zaměřený dle
profilu uchazeče.