Skip to main content

Internacionalizace

Internacionalizace je pro nás dlouhodobě přirozeným aspektem vysokoškolské výuky i vědy. Mezinárodní pohledy na výchovu a vzdělávání představujeme ve výuce a podporujeme dialog se zahraničními univerzitami v rámci online seminářů.
Chceme nahlédnout do dílny našich kolegů v cizině, a proto podporujeme krátkodobé a dlouhodobé zahraniční mobility našich pracovníků na zahraničních univerzitách a zahraničních kolegů u nás. Mezinárodní rozměr naší tvůrčí činnosti představují konference, které pořádáme se zahraničními partnery v České republice, ale i v zahraničí.
Výstupy mezinárodní spolupráce vyústily do zahraničních publikací v renomovaných nakladatelstvích.

Výuka v zahraničí a se zahraničními partnery

Víme, že nás hodně obohatí, když výsledky naší tvůrčí činnosti představíme zahraničním studentům. Učíme v blokové formě po celý semestr v zahraničí (ZS 2016 na Phillips-Universität Marburg a v LS 2015 na Hochschule Zittau/Görlitz k tématu výchovy v mezních podmínkách existence člověka, doc. Kasperová), pořádáme společné semináře se zahraničními univerzitami v rámci odborných exkurzí (ZS 2019 seminář Pedagogická místa paměti, společný výukový projekt FP TUL doc. Kasper a Univerzity Curych prof. Criblez) a podporujeme online výuku se zahraničními partnery (od 2016 vyučujeme po celý semestr v tandemu předmět Personal Growth s University of Maine at Augusta díky využití digitálních technologií, dr. Nišponská, dr. Rozkovcová).

Zahraniční mobility

Náš profesní zájem nás zavedl na dlouhodobý pobyt v oblasti obecné a historicko-srovnávací pedagogiky na Humboldt Universität Berlin (2019, 6 měsíců, doc. Kasper), na Universität Augsburg (2017, 3 měsíce, pobyt pro vědce a vysokoškolské pedagogy v rámci programu Research Stays for University Academics and Scientists 2017 od Deutscher akademischer Austauschdienst DAAD, doc. Kasperová). Oblast sociální psychologie, osobnostního růstu a kulturní diverzity jsme studovali na univerzitách v USA (Kansas State University, College of Education, Department of Special Education, Counseling and Student Affairs- 2016 a 2018, vždy 1 měsíc, dr. Hubertová a na University of Maine at Augusta - 2016, 2017, 2019, vždy 1 měsíc, dr. Nišponská a Arctic University of Tromso, Norsko – 2019, 1 měsíc, dr. Nišponská)

Zahraniční pohledy jsou vítány ale i na našem domácím pracovišti. V roce 2019 se s námi podělila o výsledky výzkumu dr. Julia Kurig z Helmut Schmidt Universität Hamburg (vědecký pobyt, 6 měsíců) a v roce 2018 vyučoval v rámci zahraničního pobytu prof. K. Elliott z University of Maine at Augusta (USA) formou tandemové výuky s dr. Nišponskou předmět Personal Growth a s dr. Rozkovcovou předmět Psychology of Communication (3 měsíce).

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference pořádáme ve dvou či tříletých cyklech a jsme vždy velmi potěšeni z bohaté účasti zahraničních kolegů a kolegyň. To nám dovoluje nastolená konferenční témata diskutovat v mezinárodní perspektivě i interdisciplinárních souvislostech. Více o našich konferencích se dozvíte zde.

Publikace v zahraničních nakladatelstvích

Svět je dnes úzce propojen – o to více v akademické sféře. Výsledky výzkumu jsou podstatné pro národní, ale i mezinárodní odbornou debatu. Publikace v renomovaných zahraničních nakladatelstvích tak umožňují naše dlouhodobé úsilí zpřístupnit zahraničním kolegům a diskutovat naše výzkumné závěry v náročném, ale inspirativním mezinárodním srovnání. Vybrané zahraniční monografie uvádíme níže. Více o našich výstupech v zahraničních databázovaných časopisech najdete v naší publikační činnosti.

Education and the Body in Europe (1900-1950)

Edited By Simonetta Polenghi, András Németh and Tomas Kasper

The public dimension of the body became paramount in the first half of the 20th century, when the image of the modern man, with his virile stereotypes, became a cliché, in strict connection with nation building first and totalitarian ideologies later. Yet, different cultural and educational trends advocated for life reform and liberation of the body. Both the metaphorical and the material body were invested by cultural, religious, political and educational theories and practices with strong links and similarities but also national differences.

Thanks to an international scholarly work about body education in ten European countries, this volume allows a wide comparative analysis about life reform; physical education and sport; children’s bodies, emotions, hygiene and (ab)normality.

Lehrerbildung im europäischen Kontext

KASPER, T.; SKIERA, E.; GRIMM, G.

Der vorliegende Band „Lehrerbildung im europäischen Kontext“ ist das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit von Kolleginnen und Kollegen aus Universitäten von elf Ländern des west-, zentral- und südosteuropäischen Raumes.

Die Autoren analysieren jeweils einen Korpus ausgewählter repräsentativer Texte aus den Anfängen der Ausbildung der Elementarschullehrer. Ihr Anliegen besteht darin, maßgebliche (sowohl übergreifende wie regional-spezifische) Faktoren im Zusammenhang mit der Entwicklung des modernen Verfassungsstaates im 18. und 19. Jahrhundert in Hinsicht auf die Professionalisierung der Lehrerschaft und die Entwicklung der Lehrerbildung aufzuzeigen.

Der historisch vertiefende Blick zeigt die außerordentliche Komplexität des Gegenstandes und macht deutlich, mit welchen Größen jegliche Reform auf dem Gebiet der Bildung zu rechnen hat.

Jugend in der Tschechoslowakei

BRENNER, Ch.; BRAUN, K.; KASPER, T.
In die Jugend werden seit jeher Zukunftshoffnungen und -ängste projiziert. Schon aus diesem Grund besitzt Jugendpolitik über Systemgrenzen hinweg eine große Bedeutung. Die Autoren des Bandes bieten einen ersten Überblick über die Entwicklung von Jugendbewegungen und Jugendpolitik in der Tschechoslowakei. Sie gehen der Frage nach, wie in verschiedenen Staatsformen – von der parlamentarischen Republik über die NS-Besatzungsherrschaft bis hin zum Staatssozialismus – Jugend definiert wurde und welche Erziehungs- und Bildungskonzepte in ihnen vertreten wurden. Zudem untersuchen sie nationale, generationelle und politische Prägungen der Lebenswelten junger Menschen sowie verschiedene jugendliche (Sub-)Kulturen.

Erziehung und Bildung der jüdischen Kinder im Protektorat und im Ghetto Theresienstadt

KASPEROVÁ, D.
Die Autorin rekonstruiert im ersten Teil ihres Buches die Diskriminierung der jüdischen Schülerschaft im Protektorat Böhmen und Mähren. Dazu werden zunächst die Maßnahmen an deutschen Schulen und dann an den tschechischen Volks-, Bürger-, und Mittelschulen analysiert. Das Buch zeigt die Ergebnisse einer detaillierten Primarquellenforschung auf. Der zweite Teil widmet sich der Frage der Erziehung im Ghetto Theresienstadt. Untersucht wird dazu die Rolle der „Jugendfürsorge“ im Ghetto – ihre jüdischen Hauptakteure und ihre Erziehungsziele, Erziehungs-konzeptionen und Erziehungsmittel. Speziell wird der Fokus auf die Erziehungsarbeit in den Kinderheimen und Jugendheimen gelegt. Berücksichtigt wird die Rolle der Kinderselbst-verwaltung, die in Kinderheimen zentral war. Die Autorin rekonstruiert die Gründung der Heime (Heime L 417, L 410) und stellt die Kinder- und Jugendheime und ihre pädagogische Orientierung dar. Thematisiert wird auch der „Geheimunterricht“ sowie das „Kulturleben“ in Kinderheimen – Kinderoper Brundibar, Kinderaufzeichnungen, literarische Kindertexte und Gedichte.