Skip to main content

Aktuality na katedře

| Aktuality na katedře

Od července 2024 se na KPP odevzdávají BP/DP ke SZZ pouze v elektronické podobě.

| Aktuality na katedře

Milé studentky, milí studenti, 

na stránkách KPP nově najdete u oboru Pedagogická studia informace k tvorbě, struktuře a hodnocení Závěrečných portfólií. Seznamte se prosím s nimi.

 

| Aktuality na katedře

Pro bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání je vytvářena nová forma státní závěrečné zkoušky z pedagogiko-psychologického základu. Projekt byl vybrán a finančně podpořen neziskovou organizací Otevřeno https://otevreno.org/, aby posílil praktické a profesní zaměření bakalářské přípravy budoucích učitelů. Studenti prokážou své profesní kompetence v oblasti pedagogického plánování výuky a vytvoří komplexní pedagogickou přípravu, při níž využijí jak svých teoretických poznatků, tak zkušeností z absolvovaných pedagogických praxí.

| Aktuality na katedře

Milé studentky, milí studenti,

rádi bychom Vás informovali, že od letního semestru 2023 v předmětu Úvod do pedagogické praxe budete mít možnost aktivně s vyučujícími připravit návrh přípravy na vyučovací hodinu, která je rovněž základem nové prakticky orientované části SZZ z pedagogiky a psychologie. Zkoušku jsme koncipovali tak, aby odpovídala požadavkům širší odborné a veřejné diskuse o učitelské přípravě a byla prakticky zaměřená k výkonu učitelské profese. O dalších bodech části SZZ se dočtete níže, podrobnosti se dozvíte v předmětu Úvod do pedagogické praxe, případně se můžete obrátit na vedoucího KPP či dr. Novotovou nebo doc. Urbánka.

Odbornou rozpravu z pedagogické způsobilosti LZE vykonat v samostatném termínu, tedy bez závislosti na státnicích na oborových katedrách.

Zde najdete další informace.

šablona přípravy

| Aktuality na katedře

Vážené studentky, vážení studenti,

od 1. 10. 2022 je ve Stagu spuštěna možnost žádosti o náhradní způsob plnění studijních povinností. Stejně jako si vyplňujete žádost o uznání předmětů, ale u náhradního plnění si vyplňujete každý předmět zvlášť. U předmětu zároveň napište daného vyučujícího.

SPRÁVNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI "Náhradní způsob plnění studijních povinností" ve STAGu

Žádost o Náhradní způsob plnění studijních povinností lze podat POUZE V PRVNÍCH DVOU TÝDNECH, pokud se student/ka nemůže ze závažných důvodů (zdravotních, osobních, sportovní reprezentace) osobně účastnit povinné výuky v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem daného akademického roku.

1. Žádost lze podat pouze v prvních dvou týdnech semestru (tj. v ZS od 26. 9. do 9. 10. 2022 / v LS od 27. 2. 2023 do 12. 3. 2023 ) ! Žádost podána po tomto termínu NEBUDE kladně vyřízena !

2. Student musí řádně uvést odůvodnění podání žádosti.

3. Student musí uvést jednotlivý předmět zvlášť, u kterého žádá o náhradní způsob plnění (tj. pro každý předmět musí být podána nová žádost). Student zároveň musí uvést jmého vyučujícího, který se má vyjádřit k jeho žádosti/předmětu.

(např. O náhradní plnění studijních povinností žádám u předmětu: Zimní sportovní kurz (KTV/ZSK) - garant a vyučující: PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.)

4. Vyučující daného předmětu uvede popis náhradního způsobu plnění studijních povinností, který je student/ka povinná plnit v plném rozsahu.

| Aktuality na katedře

Vážené studentky, vážení studenti,

v případě jakýchkoliv dotazů, informací ohledně studia, se neváhejte obrátit na tutorky:

PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. - tutorka pro PVČ, Pedagogická studia ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. - tutorka pro Ped. psych. modul Bc. studia Učitelství, NMgr. Učitelství (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. - tutorka pro NMgr. Vychovatelství (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)