Aktuality na katedře

| Aktuality na katedře

SZZ z pedagogiky a psychologie pro Bc. obory se zaměřením na vzdělávání

Část státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie (SZZ) pro bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání

Státní závěrečná zkouška probíhá formou odborné reflexe a diskuse (komise – student-ka/skupina studentů) nad jejich pedagogickou přípravou na vyučovací hodinu, kterou za tímto účelem samostatně vytvoří. Jedná se tedy o praktickou zkoušku, u níž student/studentka využije profesních kompetencí, které získal/a v průběhu studia pedagogických a psychologických disciplín i pedagogických praxí. Pedagogickou přípravu si studenti připraví a předem reflektují v rámci předmětu Úvod do pedagogické praxe ve 3. ročníku studia.  V tomto předmětu je studentům a studentkám poskytnuta k tvorbě pedagogické přípravy ze strany vyučujících metodická podpora a zpětná vazba. Studenti tak získají kvalitní základ pro samostatné zpracování pedagogické přípravy pro účel SZZ i její obhajobu před komisí.

Požadavky na písemné zpracování pedagogické přípravy:

  • Vyberte si jeden obor Vaší aprobace a seznamte se, jak je vymezen obsah učiva a očekávané výstupu k jednomu jeho tématu ve školním vzdělávacím programu konkrétní školy, kterou znáte nebo kterou navštěvujete v rámci praxe.
  • Zpracujte pedagogickou přípravu na jednu vyučovací hodinu dle bodů či vzoru, který bude poskytnut a procvičován v rámci předmětu Úvod do pedagogické praxe.
  • Rozsah cca do 2 strany A4 – dle poskytnuté struktury a vzoru v rámci předmětu Úvod do pedagogické praxe.

Požadavky na odevzdání pedagogické přípravy:

  • Pedagogickou přípravu zpracujte na počítači.
  • Opatřete ji úvodním listem s logem FP TUL, uveďte Vaše jméno a příjmení, typ studijního programu a aprobaci. Vložte ji do desek podle Vašeho výběru.
  • Odevzdejte ji ve vytištěné podobě na katedře pedagogiky a psychologie (KPP) paní sekretářce v termínu, který bude uveřejněn.

 Průběh státní závěrečné zkoušky:

  • Katedra pedagogiky a psychologie včas informuje studenty, ve kterém termínu se dostaví na část SZZ. Zkouška bude probíhat na budově G před státnicovou komisí sestavenou ze členů KPP.
  • Na zkoušku si prosím přineste Vaši pedagogickou přípravu vytištěnou a na flash disku, aby mohla být případně promítnuta a Vámi představena komisi. Poté proběhne odborná reflexe k Vaší přípravě.
| Aktuality na katedře

Harmonogramy - Termíny SZZ - leden 2023

1. st na KPP - 16. 1. 2023 - rozpis

MŠ na KPP - 16. 1. 2023 - rozpis

NMgr. učit. 2. st. ZŠ a SŠ - 19. 1. 2023 - rozpis

PVČ - 19. 1. 2023 - rozpis

NMgr. VYCH -  19. 1. 2023 - rozpis

UOP - 19. 1. 2023 - rozpis

 

Studenti se dostaví cca 30 min. před stanoveným časem.

Studenti NMgr. uč. a 1. st. si s sebou přinesou portfolio a seznam prostudované literatury. 

| Aktuality na katedře

Eurytmie pro veřejnost

Eurytmie pro veřejnost - cvičení eurytnie - pozvánka

| Aktuality na katedře

Terénní výuka - Ležáky 2022

Katedra pedagogiky a psychologie pořádá dne 4. 11. 2022, 11,00 - 16,00 hod. v rámci semináře Interpretace kulturního a historického dědictví TERÉNNÍ VÝUKU - L E Ž Á K Y 2 0 2 2.

Leták

| Aktuality na katedře

Náhradní způsob plnění studijních povinností

Vážené studentky, vážení studenti,

od 1. 10. 2022 je ve Stagu spuštěna možnost žádosti o náhradní způsob plnění studijních povinností. Stejně jako si vyplňujete žádost o uznání předmětů, ale u náhradního plnění si vyplňujete každý předmět zvlášť. U předmětu zároveň napište daného vyučujícího.

 

SPRÁVNÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI "Náhradní způsob plnění studijních povinností" ve STAGu

Žádost o Náhradní způsob plnění studijních povinností lze podat POUZE V PRVNÍCH DVOU TÝDNECH, pokud se student/ka nemůže ze závažných důvodů (zdravotních, osobních, sportovní reprezentace) osobně účastnit povinné výuky v termínech, které nejsou v rozporu s harmonogramem daného akademického roku.

1. Žádost lze podat pouze v prvních dvou týdnech semestru (tj. v ZS od 26. 9. do 9. 10. 2022 / v LS od 27. 2. 2023 do 12. 3. 2023 ) ! Žádost podána po tomto termínu NEBUDE kladně vyřízena !

2. Student musí řádně uvést odůvodnění podání žádosti.

3. Student musí uvést jednotlivý předmět zvlášť, u kterého žádá o náhradní způsob plnění (tj. pro každý předmět musí být podána nová žádost). Student zároveň musí uvést jmého vyučujícího, který se má vyjádřit k jeho žádosti/předmětu.

(např. O náhradní plnění studijních povinností žádám u předmětu: Zimní sportovní kurz (KTV/ZSK) - garant a vyučující: PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.)

4. Vyučující daného předmětu uvede popis náhradního způsobu plnění studijních povinností, který je student/ka povinná plnit v plném rozsahu.

| Aktuality na katedře

Zahraniční host ve výuce

Ve dnech 19. - 23. 9. 2022 KPP uvítá ve výuce prof. Dr. Beatrix Vincze z ELTE Budapešť. Těšíme se se studenty a dalšími kolegy na viděnou.

| Aktuality na katedře

Konference - Jak podpořit nadané děti ve škole

Katedra pedagogiky a psychologie ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje pořádá v pořadí již druhou konferenci Jak podpořit nadané děti ve škole, která proběhne ve středu 18.5.2022 od 12:30 do 17:00 hod. na budově G, FP TUL.

Program a přihlášení zde 

| Aktuality na katedře

Tutorky studentů

Vážené studentky, vážení studenti,

v případě jakýchkoliv dotazů, informací ohledně studia, se neváhejte obrátit na tutorky:

PhDr. Simona Kiryková, Ph.D. - tutorka pro PVČ, Pedagogická studia ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. - tutorka pro Ped. psych. modul Bc. studia Učitelství, NMgr. Učitelství (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
PhDr. Jitka Novotová, Ph.D. - tutorka pro NMgr. Vychovatelství (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

| Aktuality na katedře

Nově akreditované studijní programy

Katedra pedagogiky a psychologie otevírá nově akreditované studijní programy. Studovat můžete bakalářský studijní program Pedagogická studia v prezenční a kombinované formě a navazující magisterský studijní program Vychovatelství v prezenční formě.

PEDAGOGICKÁ STUDIA - STUDIJNÍ PLÁN

VYCHOVATELSTVÍ - STUDIJNÍ PLÁN

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Katedra pedagogiky a psychologie,
Univerzitní náměstí 1402/2, 461 17, Liberec 1

Sídlo:
Budova G, 4. patro,
Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17, Liberec 1

Sekretariát katedry:
Adriana Konečná, 485 352 831, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pondělí: 8,00 - 12,00
úterý a čtvrtek: 9,00 - 10,30 a 12,30 - 14,00

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.