Skip to main content

Oblasti tvůrčí činnosti

Tvůrčí činnost je široká, jako je široký náš vědecký zájem, a bohatá, jako je naše spolupráce s pedagogickou praxí a dalšími institucemi pedagogického výzkumu. Na výsledky naší tvůrčí činnosti poukazuje publikační činnost členů katedry, bohatá konferenční činnost, workshopy s učiteli z praxe, pedagogické dny pro učitele a pedagogické dny pro studenty, ale i naše účast na domácích a mezinárodních konferencích. Více v osobních profilech akademických pracovníků katedry.

Naše tvůrčí činnost se zaměřuje na tyto oblasti

  1. kulturně-sociální a historické souvislosti pedagogických procesů vzdělávání a výchovy (problematika struktury, cílů a prostředků výchovy a vzdělávání) – otázky výchovy a společnosti, výchovy a „reformy společnosti“, reformy školy v pedagogicko-systematických souvislostech
  2. problematika profese pedagogického pracovníka, profesní a etické souvislosti činnosti pedagoga
  3. pedagogicko-psychologická a sociálně psychologická problematika procesů socializace, diverzita a výchova, diverzita a vzdělávání
  4. problematika osobnostního růstu pedagoga, metody a přístupy osobnostního rozvoje, osobnostní růst pedagoga
  5. metodické přístupy v rámci neformálního vzdělávání - pořádání pedagogických workshopů pro lektory v neformálním vzdělávání dětí a mládeže, dětská univerzita, vedení aktivit neformálního vzdělávání na školách
  6. problematika vzdělávacích a výchovných procesů s ohledem na činnost inovativně či alternativně zaměřených vzdělávacích institucí