close
There are no translations available.

Kalendář

Přijímací řízení

There are no translations available.

Nutné podmínky pro přijetí:

  1. podání elektronické přihlášky a doručení tištěné verze na studijní oddělení
  2. včasné zaplacení poplatku
  3. řádné doložení požadovaného vzdělání

 

Obsahová náplň přijímacího řízení:

1. kolo – písemný test Znalosti z pedagogiky, psychologie na úrovni střední pedagogické školy, všeobecný přehled - maximální bodové ohodnocení 40 b.

2. kolo - postupuje 60 prvních uchazečů z 1. kola – ústní zkouška: pohovor nad portfoliem uchazeče, motivačním esejem a seznamem prostudované odborné literatury - maximální bodové ohodnocení 60 b.

Podmínky pro přijetí Umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru celkové max. hodnocení 100 b.

Způsob sestavení pořadí - podle dosažených bodů

 

Studijní plán zde