close
Kalendář

VYCH - přijímací řízení

Přijímací řízení

1. kolo - test z pedagogiky a psychologie
Test ověřuje vědomosti z bakalářského stupně studia pedagogicky zaměřených oborů. Do druhého kola postupují úspěšní uchazeči z prvního kola (předpokládaný počet postupujících je max. 45 uchazečů).

2. kolo - ústní pohovor
K ústnímu pohovoru uchazeč přinese portfolio, vlastní projekt / pedagogické téma, seznam prostudované odborné literatury:

  • portfolio pedagogických aktivit a činností (doložená a potvrzená praxe v pedagogické oblasti či dobrovolné činnosti v pedagogické oblasti, případně vlastní pedagogické přípravy, projekty, analýzy pedagogických témat) - rozprava nad dosavadní činností studenta v oblasti práce s lidmi,
  • zamýšlené téma či projekt diplomové práce nebo stěžejní pedagogické téma, kterému se chce uchazeč ve studiu hlouběji věnovat - rozprava nad tématem, kterému se chce student v rámci studia věnovat,
  • seznam prostudované odborné literatury - rozprava nad prostudovanou odbornou literaturou.