close
Kalendář

VYCH - o oboru

Vychovatelství

...je navazující magisterský studijní obor založený na gradaci základních pedagogických disciplín, na metodologické průpravě uvádějící do základů tvorby pedagogického výzkumu a interpretace výzkumných výsledků (jak v oblasti pedagogické teorie, tak i ve vztahu k pedagogické praxi), na řízené pedagogické praxi (plánování činnosti praxe, její reflexe a evaluace) a na intenzivní vědecké a pedagogické spolupráci s předními evropskými univerzitami v oblasti věd o výchově.

Po ukončení studia bude absolvent připraven vykonávat následující pracovní pozice:

  • vychovatel ve volnočasových zařízeních (dům dětí a mládeže, středisko volného času, volnočasová střediska neziskových organizací),
  • vychovatel ve školských zařízeních (školní družina, školní klub, internát, domov mládeže, středisko výchovné péče),
  • vychovatel v dětských domovech,
  • pedagog volného času, pedagog v neziskových organizacích zaměřených na výchovnou, sociálně pedagogickou a vzdělávací činnost.

Absolvent magisterského navazujícího studia Vychovatelství je na rozdíl od absolventa bakalářského stupně Vychovatelství připraven nejen na přímou pedagogickou činnost a na vlastní pedagogické aktivity, ale zejména je schopen pedagogická témata analyzovat, vyhodnocovat a díky odbornému zázemí magisterského studia na ně kvalifikovaně a zodpovědně reagovat. Dále je připraven navrhovat, realizovat a koncepčně připravovat vzdělávací a výchovné programy, je schopen vést a řídit skupinu spolupracovníků a zaujímat v šíři pedagogických a neziskových organizací vedoucí místa.

Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete zde.