close
Kalendář

Katedra pedagogiky a psychologie

Chcete si rozšířit možnosti uplatnění na trhu práce?

nabízíme Vám tříleté studium bakalářského oboru

Učitelství odborných předmětů

bližší informace zde

ODBORNÝ WORKSHOP "TECHNOLOGIE JAKO NEBEZPEČÍ NEBO VÝZVA?"

Zveme zájemce na odborný workshop o klíčové roli vztahu technologií a vzdělávacích/socializačních konceptů v pedagogické diskusi v Německu v letech 1920-1960. Přednáší dr. Julia Kurig z Helmut Schmidt University Hamburg, Německo. Workshop se koná v rámci řešení projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008493: International Mobilities of Researchers at the TUL a uskuteční se v pátek 24. 5. 2019 od 11:00 hod. v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského (Praha). Workshop se bude konat v anglickém jazyce bez tlumočení.

pozvánka

Katedra pedagogiky a psychologie zabezpečuje výuku pedagogických a psychologických disciplín v rámci studijních oborů Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, podílí se ale i na studijních oborech ostatních fakult Technické univerzity v Liberci. Je garantem tří samostatných bakalářských oborů – Pedagogika volného času, Učitelství pro mateřské školy a Učitelství odborných předmětů.

Kontakt
  • doručovací adresa: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
  • sídlo: Budova G - 4. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17, Liberec 1

Pro bližší informace kontaktujte sekretariát katedry (Adriana Konečná, 485352831, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) nebo se porozhlédněte po našem webu.

V pořadí 27. konference ČAPV se uskuteční ve dnech 11.-13. září 2019 na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Dne 11. září 2019 se koná metodologický seminář pro přihlášené účastníky, ve dnech 12.-13. září 2019 se koná hlavní část konference.

Přihlašování probíhá přes adresu www.capv.cz

Pořádání konference slouží webové stránky: capv.tul.cz

Konference se koná pod záštitou rektora Technické univerzity v Liberci doc. RNDr. Miroslava Brzeziny, CSc. a děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické prof. RNDr. Jana Picka, CSc.