close
Kalendář

Témata BP

Témata BP jsou k dispozici zde.
Bližší informace k zadávání BP a jejich vypracovávání najdete v sekci Bakalářské a diplomové práce.
Odevzdání podkladu zadání je u studentek učitelství pro MŠ možné až do 15. 4. 2016.