close
Kalendář

Pedagogické dny - historie

Myšlenka Pedagogických dnů vznikla v roce 2006 při diskusích mezi odborníky z pedagogických fakult o tom, jak zkvalitnit profesní přípravu budoucích pedagogů. Na prvním a druhém ročníku Pedagogických dnů úzce spolupracovaly kromě naší fakulty také pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Západočeské univerzity v Plzni. Pedagogické dny se uskutečnily na všech zmíněných univerzitách. Pro velký ohlas Pedagogických dnů mezi studenty jsme se na naší fakultě rozhodli udělat z této akce součást přípravy učitelů.

Ambicí Pedagogických dnů je nabídnout studentům nejnovější informace z oblasti výchovy a vzdělávání, doslova „žhavé novinky", pomoci jim nalézat odpovědi na aktuální problémy školské praxe, seznámit je s významnými pedagogy a psychology z České republiky i ze zahraničí, se zanícenými učiteli z praxe, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, úředníky státních institucí zabývajících se vzděláváním a podobně.

Pedagogické dny by však neměly být atraktivní jen svým obsahem, ale také formou. Kromě tradičních přednášek a seminářů nabízíme workshopy a prožitkové semináře, v nichž k novým poznatkům studenti dospívají sami na základě aktivního objevování, práce ve skupinách, při vzájemných diskusích či didaktických hrách. Studenti mají také možnost sami připravit výuku pro své kolegy, v níž například prezentují úspěšné seminární či diplomové práce, vlastní výzkumnou činnost nebo zkušenosti z pedagogických praxí. Součástí Pedagogických dní byly v minulosti také exkurze do zajímavých škol či školských institucí, např. Speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené v Liberci, Alvalidy v Liberci nebo česko-německé Schkoly v Hartavě.

Jaké významné odborníky jsme měli možnost v minulých ročnících Pedagogických dnů na půdě naší fakulty přivítat a s jakými tématy se představili:

  • Pedagogický den - 27.4.2009 - PDF
  • Pedagogický den - 21.11.2007 - PDF
  • Pedagogický den - 14.3.2007 - PDF
  • Pedagogický den - 25.10.2006  - PDF