close
Kalendář

Konference - historie

 • Humanita jako základní hodnota výchovy a vzdělávání: od Komenského nápravy věcí lidských k pedagogům, vychovatelům – humanistům v dramatických událostech 20. století - 17. 10. 2016 - web
 • Výchova a vzdělávání v poutech totalitárního myšlení a systémů - 1. - 2. 6. 2015 - web
 • Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus: obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství - 29. - 30. 5. 2014 - web
 • Aspekty profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě - historické a systematické otázky - 10.-12.10.2013 - web
 • Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi: 20. výroční konference České pedagogické společnosti - 21.-22.3.2013 - web
 • Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti) - 25. 10. 2012 - PDF
 • Současné alternativy v českém školství - školská praxe, institucionální vedení a další vzdělávání pedagogických pracovníků : Konference v rámci projektu ESF Moderní učitel – pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje - 2.12.2011 - PDF
 • Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě v letech 1868-1939 - Diskurzivně-analytická diskuse - 26.-27.9.2011 - web
 • DVPP – kvalitativní faktor rozvoje a inovace školy : Konference v rámci projektu ESF Moderní učitel – pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje – 10.12.2010 - PDF
 • Kam směřuje současný pedagogický výzkum? : XVIII. celostátní konference ČAPV – 7.-9.9.2010 - PDF
 • Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti - současné výzvy a historické kontexty - 11.9.2008 - PDF
 • Německé a české reformně pedagogické vzdělávací a výchovné koncepty- analýza, komparace - 19. - 20.6.2008 - PDF
 • Deutsche und tschechische reformpädagogische Bildungs- und Erziehungskonzepte-Analyse und Vergleic - 19. - 20.6.2008 - PDF
 • O výchově a volném čase : Metodologická paradigmata pedagogiky volného času - 16. - 17.6.2008 - PDF