close
Kalendář

Aktuální konference

Připravovaná konference

Památník národního písemnictví - Katedra dějin a didaktiky dějepisu & Katedra hudební výchovy
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského -
Západočeské muzeum v Plzni - Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a
pedagogická Technické univerzity v Liberci - Národní muzeum za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádají konferenci: 

"Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace.
Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu"

Sympozium se koná v těchto dnech a na těchto místech:
úterý 25. 4. 2016 Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
středa 26. 4. 2016 Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, Praha 1, sál Boženy Němcové
čtvrtek 27. 4. 2016 Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 18, Praha 1

Program konference naleznete zde.

Katedra pedagogiky a psychologie FP TUL po dobu své existence pořádá konference, které jsou zaměřeny k několika obecnějším okruhům: multikulturní výchova a výchova k evropanství, environmentální výchova, reformní pedagogika a dějiny školství a výchovy, současná školská reforma, vzdělávání pedagogů volného času.

Šíře témat odráží odborné zaměření pracovníků katedry i šíři pedagogické činnosti, v níž kromě vzdělávání učitelů má v současnosti stejně významné postavení i vzdělávání pedagogů volného času.