close
Kalendář

Přijímací řízení

Nutné podmínky pro přijetí:

  1. podání elektronické přihlášky a doručení tištěné verze na studijní oddělení
  2. včasné zaplacení poplatku
  3. řádné doložení požadovaného vzdělání

Obsahová náplň přijímacího řízení:

1. kolo – písemný test - znalosti z pedagogiky a psychologie na úrovni střední školy - maximální bodové ohodnocení 30 b.

2. kolo – postupuje 60 prvních uchazečů z 1. kola - ústní zkouška - pohovor nad portfoliem uchazeče, seznamem odborné literatury a nad doložením praxe - maximální bodové ohodnocení 70 b.

 

Podmínky pro přijetí - umístění se v pořadí vyhovujícím kapacitě oboru - celkové max. hodnocení 100 b.

Způsob sestavení pořadí uchazečů pro přijetí - podle dosažených bodů

 

Studijní plán: prezenční studium, kombinované studium