close
Kalendář

Česká pedagogická společnost / Pobočka Liberec

Pobočka LiberecKdo jsme – ČPdS

Česká pedagogická společnost (ČPdS) je nezávislým odborným sdružením působícím na území České republiky. ČPdS podporuje rozvoj pedagogických věd a příbuzných oborů a uplatňování poznatků v praxi. Zabývá se problematikou výchovy a vzdělávání všech věkových kategorií. Více informací naleznete zde

ČPdS organizuje regionální a národní akce s mezinárodní účastí (např. konference, panelové diskuse k aktuálním problémům výchovy a vzdělávání), semináře, kurzy a jiné akce.

ČPdS spolupracuje s příbuznými společnostmi, organizacemi a institucemi v České republice a rozvíjí styky se zahraničními společnostmi obdobného zaměření.

ČPdS vydává odborný časopis Pedagogická orientace. Více informací naleznete zde.

ČPdS je členem Rady vědeckých společností České republiky. Více informací naleznete zde.

Kdo jsme – ČPdS – Pobočka Liberec

V minulosti pořádala Pobočka Liberec konferenci „Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti – současné výzvy a historické kontexty“ (11. 9. 2008) a pedagogický den s názvem „Škola bez kázně – mlýn bez vody“ (27. 4. 2009). K oběma akcím je k dispozici zpráva v sekcích Konference a Pedagogický den na webu KPP. V roce 2010 Pobočka Liberec přerušila svou činnost, kterou k 1.1.2011 opět obnovila. Její fungování se řídí stanovami ČPdS (více informací naleznete zde). V září 2011 proběhla ve spolupráci s Pobočkou Liberec mezinárodní konference „Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě v letech 1868-1939 – Diskurzivně-analytická diskuse“ / „Erziehungs- und Unterrichtskonzepte in Mitteleuropa 1868-1939 – Eine diskursanalytische Erkundung“. Více informací naleznete zde. V říjnu 2012 se pobočka podílela na pořádání mezinárodní konference s názvem Úloha osobností a isntitucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti). Více informací naleznete zde. V březnu 2013 se pobočka zhostila úkolu pořádání dvacáté výroční konference České pedagogické společnosti s podtitulem Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Více informací naleznete zde. Ve dnech 10. - 12. října 2013 pořádala Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A . Komenského, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., ve spolupráci s libereckou pobočkou České pedagogické společností a za podpory ESF projektu "Systém partnerství na Technické univerzitě v Liberci" (CZ.1.07/2.4.00/31.0059) 4. mezinárodní konferenci k problematice dějin, výchovy a vzdělávání pod názvem Aspekty profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě – historické a systematické aspekty. Více informací naleznete zde. Dne 22. října 2015 uspořádala Pobočka Liberec ve spolupráci s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci Pedagogický den pro studenty pedagogických oborů. Pro studenty byly připraveny odborné přednášky, praktické workshopy i besedy s pedagogickými pracovníky z terénu.

Členství

Řádným členem se může stát (a) absolvent střední nebo vysoké školy pedagogického nebo příbuzného zaměření, (b) student vysoké školy pedagogického nebo příbuzného zaměření, (c) absolvent jiné vysoké školy se zájmem o problematiku výchovy a vzdělávání.

K získání řádného členství je třeba vyplnit elektronickou přihlášku. Více informací naleznete zde. V případě, že se chcete stát členem Pobočky Liberec, informujete taktéž mailem předsedu Pobočky Liberec o této skutečnosti. Pokud tak neučiníte, nebudete mít možnost být informováni o činnostech a aktivitách Pobočky Liberec a zároveň se nebudete moci na nich aktivně podílet.

Řádné členství je spojeno s včasnou úhradou členského příspěvku, který činí 550,- Kč (členové v zaměstnaneckém poměru) / 400,- Kč (studenti, senioři bez zaměstnaneckého poměru) ročně a dle stanov ČPdS je k úhradě do října příslušného roku. Čestní členové jsou od placení členského příspěvku osvobozeni. Členovi, který dva roky po sobě členské příspěvky neplatí, je členství v ČPdS zrušeno. Pokyny k osobnímu zaplacení členského příspěvku jsou k dispozici zde.  Členský příspěvek lze taktéž uhradit k rukám předsedy Pobočky Liberec, který následně odvede platbu ČPdS.

Součástí členství je získání předplatného časopisu Pedagogická orientace, který je čtyřikrát ročně doručen na adresu (osobní/pracovní) uvedenou členem.

Personální složení výboru Pobočky Liberec

Předseda

Mgr. Oto Dymokurský (KPP FP TUL), tel.: 485 352 828, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Místopředsedkyně

Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D. (KPP FP TUL), tel. 485 352 806, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Člen výboru

doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek (KPP FP TUL), tel.: 485 352 803, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sídlo Pobočky Liberec

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra pedagogiky a psychologie
ČPdS – Pobočka Liberec - budova G, č.dv. 4077
Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17, Liberec 1

Poštovní adresa Pobočky Liberec

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra pedagogiky a psychologie – ČPdS – Pobočka Liberec
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1

Dokumenty ke stažení

Zápis z plenární schůze pobočky 11.3.2011

Zpráva o činnosti ČPdS - Pobočka Liberec za rok 2011

Zápis z plenární schůze pobočky 23.3.2012

Zápis z plenární schůze pobočky 16.11.2012

Zpráva o činnosti ČPdS - Pobočka Liberec za rok 2012

Zpráva o činnosti ČPdS - Pobočka Liberec za rok 2013

Zpráva o činnosti ČPdS - Pobočka Liberec za rok 2014

Zpráva o činnosti ČPdS - Pobočka Liberec za rok 2015

Zápis z plenární schůze pobočky 2. 12. 2016

Zápis z jednání výboru pobočky 5. 12. 2016

Zpráva o činnosti ČPdS - Pobočka Liberec za rok 2016

Zápis z jednání výboru pobočky 3. 3. 2017

Zápis z jednání výboru pobočky 23. 10. 2017

Zpráva o činnosti ČPdS - Pobočka Liberec za rok 2017

Zpráva o činnosti ČPdS - Pobočka Liberec za rok 2018

Volební řád pro volbu výboru liberecké pobočky ČPdS